Ray trượt tủ bếp

Ray trượt âm mở 3/4 NewEra

Một trong những phụ kiện cơ bản để tạo ra tủ bếp đó là ray trượt. Chúng được sử dụng để tạo cơ cấu…